Huomattava lihavuus heikentää toimintakykyä. Kun painoindeksi 35 ylittyy, saattaa esiintyä enemmän vaikeuksia jokapäiväisestä elämästä suoriutumisessa kuin normaalipainoisella. Esim kiivastahtinen työ, kyykystä ja sohvalta nouseminen ja lattialle pudonneiden esineiden poimiminen voivat vaikeutua. Riski työkyvyttömyyteen kasvaa naisilla 2,1- ja miehillä 1,8 kertaiseksi normaalipainoisiin verrattuna, kun painoindeksi on yli 32.

Sairaalloisesti lihavat henkilöt voivat huomattavasti normaalipainoisia huonommin. Elämänlaatu on yleisesti matala ja usein huonompi kuin muista kroonisista sairauksista kärsivillä potilailla.

Kaikkiaan lihavat kokevat usein elämänlaatunsa huonoksi ja kärsivät psyykkisistä sairauksista, kuten ahdistuksesta ja depressiosta. Lihavuuteen liittyy paljon ennakkoluuloja ja syrjintää, mikä vaikuttaa myös lihavien psyykkiseen hyvinvointiin.

Suuressa ruotsalaisessa nk. SOS-tutkimuksessa on tutkittu myös lihavuuden ja terveyteen liittyvän elämänlaadun sekä psyykkisen terveyden yhteyttä. Tulokset ovat hälyttäviä; kaikkien vertailujen tuloksissa lihavuuden sivuvaikutukset ja liitännäissairaudet lisääntyvät lihavuuden vakavuusasteen kasvaessa.

Lihavuuteen liittyviä sivuvaikutuksia ovat usein psykososiaaliset ongelmat, kuten eristäytyminen normaalista sosiaalisesta elämästä. Lisäksi liikunta on usein lihaville hankalaa ja he välttävät fyysistä rasitusta.

Yhteistyössä:
Kirjaudu  Kirjaudutaan...

Oletko unohtanut salasanasi?